ASB GALA 2017 – Slávnostné vyhlásenie ocenení

Časopis ASB v spolupráci s týždenníkom TREND zorganizoval 25. mája 2017 už 11. ročník slávnostného odovzdávania ocenení spoločnostiam a jednotlivcom pôsobiacim v oblasti stavebníctva, architektúry a developingu.

Zľava: Milan Murcko, MSc, MBA, YIT Slovakia, a.s. – ASB Developer roka, Igor Marko MA Arch ARB – ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva, Ing. Ivan Valent, Corwin Capital – ASB Developer roka podľa www.asb.sk, Mgr. Magdaléna Dobišová – ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva podľa www.asb.sk, Ing. Ivan Bezák PhD., INGSTEEL – ASB Stavebná firma roka, Ing. Róbert Šinály, Eurovia SK – ASB Stavebná firma roka podľa www.asb.sk, Gábor Bindics – ASB Špeciálna cena

Vyvrcholením podujatia pod názvom ASB GALA 2017 bolo vyhlásenie výsledkov hlasovania odbornej poroty a verejnosti v kategóriách:
ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva,
ASB Developer roka,
ASB Stavebná firma roka.

ASB GALA je rešpektované podujatie s cieľom každoročne oceniť osobnosti a firmy pôsobiace v oblasti architektúry a stavebníctva a jeho poslaním je zároveň aj poukázať na aktuálne dianie v tejto oblasti.

ASB GALA sa tradične koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky J. E. Andreja Kisku, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Slovenskej komory architektov, Slovenskej komory stavebných inžinierov, Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Spolku architektov Slovenska a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Rozhodnutie o tom, ktoré osobnosti a subjekty získajú nomináciu na ocenenie v jednotlivých kategóriách, mala vo svojich rukách začiatkom roka 2017 nominačná komisia. Víťazov a výhercov hlavných cien následne určila v nezávislom hlasovaní viac ako stočlenná odborná porota pozostávajúca z osobností slovenského stavebníctva, architektúry, zo zástupcov štátnej správy a samosprávy, ako aj z predstaviteľov odborných združení a komôr, ktorí pozvanie do poroty prijali a hlasovaním vyjadrili svoj názor.

Na portáli www.asb.sk paralelne prebiehalo hlasovanie širokej verejnosti, na základe ktorého sa určili držitelia internetovej ceny.
Počas galavečera boli vyhlásené hlavné ceny podľa hlasovania odbornej poroty aj víťazi internetového hlasovania.

Hlavné ceny podľa hlasovania odbornej poroty získali:
ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva
Igor Marko, MA Arch ARB
ASB Developer roka
YIT REDING, a. s.
ASB Stavebná firma
INGSTEEL, spol. s r.o.

Hlasovanie verejnosti cez www.asb.sk:
ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva
Mgr. Magdaléna Dobišová
ASB Developer roka
Corwin Capital, a. s.
ASB Stavebná firma
EUROVIA SK, a. s.

Už po tretíkrát bola udelená aj Špeciálna cena. Vydavateľstvo JAGA a nominačná komisia sa v snahe vyzdvihnúť mimoriadny projekt z oblasti architektúry, stavebníctva či rozvoja miest a obcí tento rok rozhodli udeliť Špeciálnu cenu neziskovému projektu OZ ALIANCIA STARÁ TRŽNICA, ktoré združuje ľudí angažujúcich sa vo verejnom priestore. Dušou pôvodne 12-členného tímu odborníkov je Gábor Bindics, ktorý je aj autorom obľúbeného klubu KC Dunaj či cyklokuriérskej služby Švihaj šuhaj. Projekt Stará tržnica je príbeh o tom, že veci sa dajú zmeniť nielen veľkými finančnými investíciami, ale aj silnými zásahmi ľudí. Počas štyroch rokov existencie projektu OZ ALIANCIA STARÁ TRŽNICA boli usporiadané stovky podujatí, a ako vravia zakladatelia, spokojní budú až vtedy, keď Stará tržnica bude plniť funkciu ako v čase svojho vzniku pred vyše sto rokmi. K ďalším plánom občianskeho združenia patrí obnovenie námestia pred Starou tržnicou, v spolupráci s Volkswagenom vytvorenie tzv. car sharing, čiže 150 zdieľaných áut v Bratislave, ale aj spolupráca s Inštitútom jemných zásahov pri tvorbe komunitnej záhrady na streche paláca Lucerna v Prahe s rôznymi aktivitami.

ASB GALA večer 2017 sa konal v priestoroch hotela Double Tree by Hilton v Bratislave a jeho slávnostnú atmosféru s vyše 200 hosťami spevácky kolorovala Jana Kirschner. Oficiálnu časť večera moderovala Jarmila Lajčáková Hargašová.