ASB GALA 2016 – Slávnostné vyhlásenie ocenení

Časopis ASB v spolupráci s týždenníkom TREND zorganizoval 19. mája 2016 jubilejný 10. ročník slávnostného odovzdávania ocenení spoločnostiam a jednotlivcom pôsobiacim v oblasti stavebníctva, architektúry a developingu.

ASB_GALA_2016_vitazi_s552

(Zľava: Ing. Milan Murcko, YIT Slovakia – ASB Developer roka, Ing. Juraj Škorvánek, INGSTEEL – ASB Stavebná firma roka, Ing. Ivan Valent, Corwin Capital – ASB Developer roka podľa www.asb.sk, doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. – ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva podľa www.asb.sk, prof. Dipl. Ing. Dr. Vladimír Benko PhD. – ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva, Ing. Róbert Šinály, Eurovia SK – ASB Stavebná firma roka podľa www.asb.sk, Ing. Arch. Matúš Vallo – ASB Špeciálna cena)

Vyvrcholením podujatia pod názvom ASB GALA 2016 bolo vyhlásenie výsledkov hlasovania odbornej poroty a verejnosti v kategóriách:

• ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2016,
• ASB Developer roka 2016,
• ASB Stavebná firma roka 2016.

[Best_Wordpress_Gallery id=“108″ gal_title=“ASB GALA 2016″]

ASB GALA je rešpektované podujatie s cieľom každoročne oceniť osobnosti a firmy pôsobiace v oblasti architektúry a stavebníctva a jeho poslaním je zároveň aj poukázať na aktuálne dianie v tejto oblasti.
ASB GALA sa tradične koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Inštitútu urbánneho rozvoja, Slovenskej komory architektov, Slovenskej komory stavebných inžinierov, Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Spolku architektov Slovenska a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Rozhodnutie o tom, ktoré osobnosti a subjekty získajú nomináciu na ocenenie v jednotlivých kategóriách, mala vo svojich rukách začiatkom roka 2016 nominačná komisia. Víťazov a výhercov hlavných cien následne určila v nezávislom hlasovaní viac ako stočlenná odborná porota pozostávajúca z osobností slovenského stavebníctva, architektúry, zo zástupcov štátnej správy a samosprávy, ako aj z predstaviteľov odborných združení a komôr, ktorí pozvanie do poroty prijali a hlasovaním vyjadrili svoj názor.
Na portáli www.asb.sk paralelne prebiehalo hlasovanie širokej verejnosti, na základe ktorého sa určili držitelia internetovej ceny.

Počas galavečera boli vyhlásené hlavné ceny podľa hlasovania odbornej poroty aj víťazi internetového hlasovania.

Hlavné ceny podľa hlasovania odbornej poroty získali:

ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva
prof. Dipl. Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.

ASB Developer roka
YIT Slovakia, a. s.

ASB Stavebná firma
INGSTEEL, spol. s r.o.

Hlasovanie verejnosti cez www.asb.sk:

ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.

ASB Developer roka
Corwin Capital, a. s.

ASB Stavebná firma
EUROVIA SK, a. s.

Už po druhýkrát bola udelená aj Špeciálna cena. Vydavateľstvo JAGA a nominačná komisia sa v snahe vyzdvihnúť mimoriadny projekt z oblasti architektúry, stavebníctva či rozvoja miest a obcí tento rok rozhodli udeliť Špeciálnu cenu neziskovému projektu Mestské zásahy, ktorý si získal popularitu v mnohých mestách na Slovensku a prekročil už aj hranice smerom do Českej republiky a za ktorým stojí občianske združenie My sme mesto, konkrétne architekti Matúš Vallo a Oliver Sadovský. Toto mimoriadne ocenenie si architekti prevzali z rúk fotoreportéra a predsedu OZ Človek v ohrození Andreja Bána.

ASB_GALA_2016_Peter_Mikulas_s552

(Peter Mikuláš)

ASB_GALA_2016_Jarmila_Lajcakova_Hargasova_s552
(Jarmila Lajčáková Hargašová)

Spestrením slávnostného ASB GALA večera 2016, ktorý sa konal v priestoroch hotela Holiday Inn v Bratislave, bol pre vyše 200 hostí salónny orchester Afrodité a záverečnú bodku dotvoril Peter Mikuláš. Oficiálnu časť večera moderovala Jarmila Lajčáková-Hargašová.

Zuzana Koporcová
Foto: Miro Pochyba