ASB GALA 2015 – Slávnostné vyhlásenie ocenení

ASB_GALA_2015_image_s552

Časopis ASB v spolupráci s týždenníkom TREND zorganizovali 28. mája 2015 v poradí už 9. ročník slávnostného odovzdávania ocenení spoločnostiam a jednotlivcom pôsobiacim v oblasti stavebníctva, architektúry a developingu.

ASB_GALA_2015_vitazi_s552

(Zľava: Ing. Branislav Lukáč, Strabag, s. r. o. – ASB Stavebná firma roka 2015, Oto Bortlík, ise s. r. o. – ASB Stavebná firma roka podľa www.asb.sk, Mgr. Renáta Kaščáková, Útvar hlavného architekta mesta Trenčín a Ing. Arch. Martin Beďatš, hlavný architekt mesta Trenčín – ASB Špeciálna cena, Ing. Arch. Pavol Kollár – ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva a ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva podľa www.asb.sk, Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín, – ASB Špeciálna cena, Ing. Miroslav Fülöp, J&T REAL ESTATE, a. s. – ASB Developer roka podľa www.asb.sk, Ing. Milan Murcko, YIT REDING, a. s. – ASB Developer roka)

Vyvrcholením podujatia pod názvom ASB GALA 2015 bolo vyhlásenie výsledkov hlasovania odbornej poroty a verejnosti v kategóriách:

■ ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2015
■ ASB Developer roka 2015
■ ASB Stavebná firma roka 2015

ASB GALA je prestížne podujatie s cieľom oceniť osobnosti a firmy pôsobiace v oblasti architektúry a stavebníctva a jeho poslaním je zároveň aj poukázať na aktuálne dianie v tejto oblasti. ASB GALA sa tradične koná pod záštitou odborných inštitúcií a profesijných komôr, ako aj Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Stavebnej fakulty a Fakulty architektúry STU v Bratislave, Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity a tiež Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Pre organizátorov je veľkou cťou a potešením, že nad 9. ročníkom prevzal záštitu aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, ktorý poctil slávnostné odovzdávanie cien ASB GALA aj svojou osobnou účasťou.

ASB_GALA_2015_prezident_s552

(J. E. p. Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky)

Počas galavečera boli vyhlásené aj výsledky hlasovania verejnosti, ktoré prebiehalo na odbornom portáli www.asb.sk.
Rozhodnutie o tom, ktoré osobnosti a subjekty sa stanú laureátmi týchto prestížnych cien, mala vo svojich rukách začiatkom roka 2015 nominačná komisia. Víťazov a výhercov hlavných cien následne určila odborná porota pozostávajúca z osobností slovenského stavebníctva, architektúry, zo zástupcov štátnej správy a samosprávy, ako aj z predstaviteľov odborných združení a komôr. Počet členov poroty, ktorí sa zapojili do hodnotenia v projekte ASB GALA a vyjadrili svoj odborný názor, prevýšil tento rok stovku. Na portáli www.asb.sk paralelne prebiehalo hlasovanie širokej verejnosti, na základe ktorého sa určili víťazi internetovej ceny.

Hlavné ceny získali:
Hlasovanie odbornej poroty:

ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva
Ing. arch. Pavol Kollár

ASB Developer roka
YIT REDING, a. s.

ASB Stavebná firma
STRABAG, s. r. o.

Hlasovanie verejnosti cez www.asb.sk:

ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva
Ing. arch. Pavol Kollár

ASB Developer roka
J&T Real Estate, a. s.

ASB Stavebná firma
ise, s. r. o.

Tohtoročnou novinkou bolo aj udelenie Špeciálnej ceny. Vydavateľstvo JAGA spolu s nominačnou komisou v snahe vyzdvihnúť mimoriadny projekt z oblasti architektúry, stavebníctva, či rozvoja miest a obcí sa tento rok prvýkrát rozhodli udeliť Špeciálnu cenu, a to projektu TRENČÍN si TY. Toto mimoriadne ocenenie si z rúk trenčianskeho rodáka Richarda Lintnera prevzali predstavitelia mesta Trenčín – primátor Richard Rybníček, hlavný architekt mesta Trenčín Martin Beďatš a koordinátorka projektu Renata Kaščáková.

ASB_GALA_2015_richard_s552

(Richard Lintner)

Spestrením slávnostného ASB GALA večera 2015, ktorý sa konal v priestoroch hotela Holiday Inn v Bratislave bola pre vyše 200 hostí skupina Banda. Oficiálnu časť večera moderovala Jarmila Lajčáková-Hargašová.

ASB_GALA_2015_jarmila_s552

(Jarmila Lajčáková-Hargašová)

Pripravila: Zuzana Koporcová, marketing
Foto: Dano Veselský, Martin Matula