Časopis Stavebné materiály s novým obsahom aj layoutom

Časopis Stavebné materiály s novým logom, obsahom aj layoutom

Bratislava, 9. septembra 2013. Časopis Stavebné materiály má nový obsah, layout. Okrem nového celkového dizajnu a loga sa magazín zmenil aj po obsahovej stránke.

Vydavateľstvo JAGA pristúpilo k takejto zásadnej zmene magazínu, aby sa novým moderným, dynamickým vzhľadom priblížil k svojej cieľovej skupine – pracovníkom realizačných spoločností, inžiniersko-projektových firiem či živnostníkom pôsobiacim v stavebnej oblasti – a sprostredkoval tak čitateľom informácie, ktoré potrebujú pri vykonávaní svojej profesie.
Časopis Stavebné materiály s podtitulom Praktický poradca pre každého stavbára poskytuje komplexný prehľad súčasného diania v oblasti stavebného trhu, materiálov a výrobkov, konštrukcií a prvkov, stavebnej techniky, aplikačné a montážne postupy, riešenia rozličných problémov zo stavebnej praxe.
Jeho prehľadné usporiadanie umožňuje rýchlu orientáciu v jednotlivých témach. Redakcia aj do ďalších čísel pripravuje materiály, ktoré budú na vysokej odbornej úrovni tak ako v minulosti, no prinesú zrozumiteľnejšie a atraktívnejšie spracovanie.