Členovia SKSI sú predplatiteľmi odborných časopisov JAGA

Bratislava 27. januára 2013 – Vydavateľstvo JAGA v uplynulých dňoch uzatvorilo zmluvu o nadštandardnej spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI). Spolupráca zahŕňa okrem iného aj to, že v rámci vzdelávacieho programu SKSI majú jej členovia na nasledujúce roky predplatené odborné časopisy z produkcie vydavateľstva JAGA ako výhodu členstva v SKSI. Vďaka tomu majú možnosť získať väčší rozhľad a informovanosť. Keďže ide o špecializované odborné médiá, každý z predplatiteľov dostane titul tematicky zodpovedajúci jeho profesijnému zameraniu. Ide o časopisy ASB – architektúra, stavebníctvo, biznis; Stavebné materiály; TZB Haustechnik; Inžinierske stavby a Správa budov.

SKSI_logo_web_v80Slovenská komora stavebných inžinierov je stavovskou organizáciou zastrešujúcou a obhajujúcou práva a záujmy stavebných inžinierov na Slovensku. V súčasnosti združuje vyše 5 800 členov – autorizovaných inžinierov a dobrovoľných členov z oblasti stavebníctva (fyzické osoby a právnické osoby). Okrem autorizácie vykonáva skúšky odbornej spôsobilosti pre energetickú certifikáciu a pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor.

 

JAGA_logo_v80Vydavateľstvo JAGA je najväčším vydavateľom literatúry z oblasti stavebníctva a bývania na Slovensku. Do portfólia vydavateľstva patria napríklad populárne časopisy Môj dom, Urob si sám a ekoBývanie; odborné časopisy ASB, Stavebné materiály, TZB Haustechnik, Inžinierske stavby a Správa budov či internetové portály www.mojdom.sk, www.urobsisam.sk a www.asb.sk.